A jó fizetési morál fenntartása alapvető közösségformáló erő. A könyvelési adatok nyilvános vezetésének köszönhetően minden tulajdonos láthatja a Társasház összes albetétjének (lakás, garázs, tároló..stb.) egyenlegének alakulását hónapról-hónapra.

A közös költségek behajtásának jogi eszközei mindenki számára elérhető információ. De mielőtt nekifognánk a jogi procedúráknak, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen feltételeket szab erre vonatkozóan a Társasház szervezeti és működési szabályzata. Ha a szabályzatnak megfelelő ügymenetet végrehajtottuk, de eredménytelenek voltak a próbálkozásaink, úgy a fizetési meghagyásos jogi eljárás az első, amit az igazolható felszólítások követnek. 

Ha tehát a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett és átadtuk a végrehajtó irodának, akkor onnantól a végrehajtón múlik, hogy milyen bevételi forrásokra tesz szert az adóstól. Ez első sorban az adós bérének megterhelése a munkáltatón keresztül.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a heti 40 órás munkaviszonyból származó fizetés 33%-a terhelhető ha nincsen már mellette korábbi terhelés. Ez esetben 50%-a terhelhető 25-25%-os megoszlásban. 

Ha azonban nincs terhelhető bevételi forrása az adósnak, akkor a végrehajtó a forgalomképes ingóságait kezdi el feltérképezni és értékesíteni. Az abból származó bevétel alkalmas lehet az adóssága kiegyenlítésére.

Amennyiben nincs, vagy nem adna kellő fedezetet a hátraléka teljes rendezésére, úgy ezek után kérhetjük a lakás elárverezését.

Ez a végső állapot amitől még bevételt remélhet egy közösség, bár még ezen túl is van lehetőség a hátralék rendezése céljából jogi eljárást indítani a közös költséggel adós ellen. 

Bemutatkozás Grafika

Mindezek előtt tehát a legfontosabb, hogy idejében elindítsuk a szükséges eljárásokat, mert hamar felhalmozódhat olyan hátralék, ami nemcsak a tartozónak jelent komoly terhet, hanem a közösségnek is óriási hiányt a költségvetésben és nem utolsó sorban céljaik elérésében. 

Grafika Grafika

Fentiek mellett tehát azt tartjuk fontosnak, hogy havonta, de legalább negyedévente felülvizsgáljuk a tartozók listáját és megkezdjük a kintlévőségek behajtását. Olykor elegendő egy telefonhívás is, ami segít megtartani a jó viszonyt kezelő és tulajdonos között, mert tudjuk sokan több havi kötelezettségeiket rendezik egyszerre egy-egy befizetéssel. Nem lenne ezzel gond, ha előteljesítéssel történne mindez, nem utólag.

A jelenség tehát adott, a megoldásokat ezen a téren is jól ismerjük a költségeket pedig, minden esetben a hátrelékos tulajdonostárs folyószámlájára terheljük.