Minden Társasház és Lakópark életében előbb-utóbb előfordul a felújítás. Valamelyik épületberendezés meghibásodik, esetleg korszerűtlenné válik és gazdaságtalanul, energiapazarló módon üzemel vagy egyszerűen csak elhasználódott.

Ezeket a berendezéseket vagy épületrészeket fel kell újítani, mert az idő felettük sem áll meg, az ingatlan puszta létezése alatt is folyamatosan amortizálódik. Ha nem a használatától, akkor az időjárás viszontagságai fogják elkoptatni tehát kár azzal áltatnia magát egy közösségnek, hogy nem következik be valamilyen felújítás szükségessége, aminek a halogatása bizony egytől-egyig értékcsökkentő tényező.

Sajnos ma nagyon kevés közösség mondhatja el magáról, hogy kellő körültekintéssel képes a felújítási ütemtervét megalkotni, az esetek többségében ugyanis a tervszerű felújítási ütemezést felülírja a gazdasági helyzete. A közösségek a költségvetés megalkotásakor hajlamosak a felújítási alapot a szükségesnél alacsonyabban tartani. 

De mi a szükséges?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához fontos, hogy képbe kerüljünk az épület berendezési tárgyainak életciklusaival, gyártói karbantartási, felújítási előírásaival és figyelemmel kísérni a napi operatív ügymenetekben előforduló meghibásodásokat. 

Zonix Grafika

Mindezek összessége adhat kiinduló alapot a költségek megtervezésére és a szükséges felújítási alap mértékének meghatározására. Ehhez azonban legalább 1 év kezelői tevékenységre van szükség, hogy az épület minden üzemeltetési tevékenységére minden évszak alatt rálátása nyíljon a közös képviselőnek. Ezután következhetnek a javaslattételek és a közgyűlés jóváhagyása. Innen számítva mondható az, hogy megkezdődik a projektmenedzsment az egyes felújítási munkálatok kivitelezése kapcsán. 

Grafika Grafika

Alapvetően 3 feltételnek kell rendelkezésre állnia egy-egy projekt sikeres levezetéséhez. 

•    Műszaki tervdokumentáció
•    Kivitelezői háttér
•    Pénzügyi forrás
 

Természetesen a művelet alatt ki kell egészíteni a szereplők körét a műszaki ellenőrével, aki a terület átadásától számítva a levonulásig felügyeli a teljes műveletet.

Ez szerencsés esetben maga a műszaki tervdokumentációt szerkesztő mérnök. Partnereink között mind építész, mind gépész tervezéshez magas színvonalú korszerű megoldásokat kínáló mérnökök találhatók erre a feladatra is. 

Bemutatkozás Grafika

A kivitelezői háttér a jó közös képviseletek egyik ismérve. Megfelelő partnerhálózattal rendelkezünk a kivitelezés terén is, mely hosszútávú együttműködésünk záloga.

A kivitelezők szerződéstervezeteit ügyvédeink által megvizsgáltatjuk, hogy biztonságos jogi alapokkal biztosítsuk a kivitelezések sikerességét.  

A pénzügyi forrás az előzőekben írtak alapján vagy előtakarékoskodással történik, vagy egyszeri célbefizetéssel de nem ritka a pénzügyi termékek azaz hitel, mint megoldás alkalmazása sem. Természetesen amennyiben rendelkezésre áll állami vagy önkormányzati támogatás, úgy a pályázatokon is résztveszünk, legyen az vissza, vagy vissza nem térítendő támogatás, de ezek manapság ritkaságszámba mennek.

A műszaki és gazdasági tervezésen túl a kivitelezés bonyolításában is részt kell vennünk. Elsősorban koordinációs feladatok révén, másod sorban a lakóközösség és a kivitelező közötti kommunikációban.

Fontos kérdések merülnek fel egy-egy felújítás kapcsán, hiszen az életterük valamilyen szinten korlátozottá válik. Vagy a házon belüli közlekedésben, vagy a szolgáltatások (fűtés, hideg -melegvíz, lifthasználat) terén.

Zonix Grafika

Folyamatos értesítéseket adunk a műveletekről a kivitelezések tervszerű végrehajtásáról, ezzel biztosítva az átmeneti állapotok megélésének nyugodt alapjait.